Faillissement wegens gokschulden

By Admin

Er is een fout opgetreden in dit component. Hoe kan een faillissement worden opgeheven? Gerelateerde vragen

Is uw werkgever failliet verklaard, is er surseance van betaling aangevraagd of is de situatie zo ernstig dat er een faillissement dreigt en u ontslagen wordt? In deze situaties kunt u misschien een uitkering wegens betalingsonmacht krijgen. Dat kan in de volgende situaties: De rechter heeft uw werkgever tijdelijk uitstel van betaling Een curator onderzoekt onder andere hoe het tot een faillissement heeft kunnen komen, en of bestuurdersaansprakelijkheid aan de orde is. Als de boedel geen dekking biedt voor de kosten van dat onderzoek, dan kan een voorschot worden gevraagd via de Garantstellingsregeling curatoren 2012. In een recent arrest van de Hoge Raad was sprake van een lege boedel en zag de curator … De curator verzoekt opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel gelijktijdig met de indiening van het eindverslag. Het verzoek van de curator gaat vergezeld van een verzoek tot vaststelling van salaris. De griffier stelt de curator in kennis en roept de gefailleerde op voor de behandeling van het verzoek door de rechtbank. Indien een dergelijke situatie zich voordoet in een faillissement, dat geëindigd is door opheffing wegens gebrek aan baten (art. 16 Fw), dan geldt deze voorziening in de Fw niet. In dat geval heeft namelijk niet eerder een verdeling plaatsgevonden en … Bij het faillissement van een eenmanszaak wordt beslag gelegd op het hele vermogen, dus ook op je privé-vermogen. Vof (Vennootschap onder firma) Als een Vof failliet wordt verklaard zijn daardoor alle vennoten failliet. Als deze vennoten natuurlijke personen zijn, valt ook hun privé-vermogen in het faillissement. Faillissement is een rechtsfiguur uit het insolventierecht.Een schuldenaar die ten minste twee schuldeisers heeft en is opgehouden te betalen, kan in staat van faillissement worden verklaard op grond van de Faillissementswet uit 1893.De schuldenaar is dan failliet en wordt de gefailleerde of de failliet genoemd. Het faillissement werd door de regering (in lijn met het ontwerp van …

Je bent bijvoorbeeld verplichtingen aangegaan waarvan je wist of kon weten dat je deze niet na kon komen. Wanneer je onderneemt vanuit een eenmanszaak of V.O.F. ben je na faillissement persoonlijk aansprakelijk voor alle zakelijke en privé schulden op het moment dat het faillissement wordt opgeheven wegens gebrek aan baten.

Er geldt wel een uitzondering als het bedrijf wordt overgenomen vóór een faillissement. Dan neemt de nieuwe eigenaar namelijk de werknemers over. Zij krijgen dan loon van de nieuwe werkgever. Hij betaalt ook het loon dat zij nog van u tegoed hadden. De werknemers krijgen in dit geval geen uitkering wegens betalingsonmacht. Opheffing faillissement van rechtspersonen. Bij een opheffing bij gebrek aan baten van rechtspersonen, bijvoorbeeld een B.V., zal in de praktijk geen geld meer vrijkomen. Na het uitgesproken faillissement is het bedrijf stil te komen liggen en er zijn geen middelen en mogelijkheden om cash te generen. Wegens faillissement Mega World Nv - Winkel voorraad en inrichting te Antwerpen. Details. Start veiling: 08 jan 2021 10:00 . Sluiting veiling vanaf: 15 jan 2021 17:00 . Kijkdagen. VEILING GEANNULEERD! Ophaaldag(en) Vrijdag 22 januari 2021 Van 9:00 tot 12:00. Locatie. Winkelvoorraad en inrichting

Wegens faillissement DWB - veehouder te Lokeren. Details. Start veiling: 29 dec 2020 10:00 . Sluiting veiling vanaf: 08 jan 2021 16:00 . Kijkdagen. Maandag 4 januari 2021 Van 9:00 tot 10:00. Ophaaldag(en) Vrijdag 15 januari 2021 Van 9:00 tot 10:00. Locatie. Veehouder Everslaarstraat 189 …

See full list on rsvz-inasti.fgov.be Hoe kan een faillissement worden opgeheven? Er is een fout opgetreden in dit component. Hoe kan een faillissement worden opgeheven? Gerelateerde vragen. See full list on degroote-deman.be Faillissement: de rechter heeft je werkgever failliet verklaard. Schuldsanering: de werkgever kan zonder hulp zijn schulden niet aflossen en de rechter beslist dat de werkgever geen salaris hoeft uit te betalen. ‘WSNP beëindigd wegens achterhouden prijzengeld’ In 2013 beëindigde de rechter de WSNP van een man die had gegokt. De man won € 1.500, maar gaf dit geld niet aan de bewindvoerder. Uiteraard kwam de bewindvoerder hier achter. Ondanks diverse verzoeken om het geld over te maken aan de boedelrekening, betaalde de schuldenaar deze € 1.500 See full list on unizo.be

Actuele informatie over faillissementen en surseances. Doorzoek onze database met alle faillissementen en surseances. De publicaties van alle rechtbanken worden dagelijks aangevuld met vele openbare gegevens over de failliet, waaronder nieuws, curator, branchecodes, handelsnamen, adresgegevens en openbare faillissementsverslagen.

Wegens tijdgebrek zal het in geval van een faillissement waarschijnlijk niet meer lukken om de overeenkomst te laten ontbinden door de rechter. Een ontbinding wegens wanprestatie lijkt praktisch dan ook niet haalbaar. In de literatuur bestaat wel nog discussie of een contractuele ontbindingsgrond mogelijk is toegestaan. Iemand heeft een schuld aan een ander en is een schuldenaar of debiteur, als die ander een vordering, veelal uitgedrukt in geld, op de eerstgenoemde heeft.Een schuld kan ontstaan doordat een dienst of goed bij levering niet direct wordt voldaan. In 2008 zijn ruim 7,6 duizend faillissementen beëindigd, waarvan bijna 60 procent door opheffing wegens gebrek aan baten en bijna 30 procent door boedelvereffening. Door omzetting in een schuldsaneringsregeling zijn bijna 450 faillissementen (6 procent) beëindigd en in 3 procent van de beëindigingen werd een akkoord bereikt. Bij de beëindigde faillissementen van vennootschappen was bij Ze zit nog maar kort in het vak, maar de collega's van Ilona zien in haar de schuldhulpverlener van het jaar. Ze won de prijs van Schouders Eronder, dat vakmanschap stimuleert. Jul 13, 2012 · faillissement bvba. faillissement bvba. 9 berichten • Pagina 1 van 1. stef2013 Topic Starter Berichten: 4. faillissement bvba. 13 jul 2012 13:47 . Hoi, Ik heb een